Foto: Hercegovina Promo

Rijeka Zalomka i brežuljci djelimično prekriveni snijegom, fotografisani juče u gatačkom kraju.