Foto: Hercegovina Promo

Prije nekoliko godina obnovljeni ulaz u Stari grad u Trebinju, koga su Austrijanci razrušili početkom XX vijeka u vrijeme izgradnje kasarne – današnje zgrade Muzeja Hercegovine.

Širenju puzavica koje opasavaju zidine i uljepšavaju ambijent izgleda pogoduju topliji i vlažni zimski dani, jer su prekrile veći dio bedema oko ovog ulaza.