Ljudi koji naglo prestanu pušiti s više će se uspjeha trajno riješiti te loše navike od onih koji to čine postupno, pokazala je britanska studija.

 

“Mnogim je pušačima postupno smanjivanje broja popušenih cigareta do potpunog prestanka najbolji način rješavanja te loše navike”, rekla je autorica studije Nicola Lindson-Hawley sa Sveučilišta u Oxfordu.

“Međutim, u ovom slučaju mi ljudima savjetujemo da prestanu pušiti naglo. Studija koju smo proveli pokazala je da više ljudi uspije trajno prestati pušiti ako prekine odjednom”, kazala je.

Naučnici su nasumce podijelili 700 pušača u dvije grupe – onu čijim je ispitanicima naloženo da prestanu naglo pušiti i drugu u kojoj su volonteri broj cigareta postupno smanjivali do nule. Obe su grupe dobile pomagala, poput nikotinskih flastera ili nikotinskih žvakaćih guma. Četiri sedmice nakon prestanaka, u grupi onih koji su prekinuli naglo 49 posto ih i dalje nije pušilo, a u grupi apstinenata bilo je 40 posto nepušača.

Nakon pola godine iz prve je grupe i dalje apstiniralo 22, a iz druge 15 posto učesnika istraživanja.

“To je dobar dokaz da je učinkovitiji način za uspješno odvikavanje od cigareta nagli prestanak pušenja uz terapiju nikotinskim pomagalima”, rekla je Lindson-Hawley.

 

Izvor: index.hr