U akciji proljećnog pošumljavanja radnici Šumske uprave Gacko su pošumili 13.6 hektara goleti i 2.6 hektara izdanačkih šuma i zasadili ukupno 3 600 sadnica smrče.

U jesenjoj sadnji pošumljena je golet površine 9.6 hektara uz asfaltni put ka selu Ljeskov Dub gdje je zasadjeno 24 000 sadnica crnog i bijelog bora – rekao je Zoran Jovanović – šef Šumske uprave Gacko.

Zadovoljan je činjenicom da je tokom ove godine u prostoj i proširenoj reprodukciji pošumljeno 28.53 hektara i zasađeno 66 000 sadnica.

Izvor: Radio Gacko