Deminerski timovi Civilne zaštite u Trebinju okončali su radove na deminiranju terena u rejonu trebinjskog sela Cerovac, gdje će se graditi aerodrom.

Po riječima operativca za protivminske akcije iz Civilne zaštite Maksima Mrkaića, očišćen je prostor od 3.650 metara kvadratnih.

Demineri su, kako kaže, uklonili četiri protivpješadijske nagazne mine, jedan tromblon i jedno neeksplodirano ubojito sredstvo, projektili 76.

“Ovaj teren su odmah krajem rata očistili pripadnici Vojske Republike Srpske, po zapisnicima, takozvanim šemama, koje su radili njihovi pripadnici prilikom postavljanja mina u toku ratnih dejstava, ali smo mi cjelokupan teren ponovo pregledali i, osim ovih neeksplodiranih sredstava, pronašli i više poteznih žica čije su mine ili ranije uklonjene ili su eksplodirale”, navodi Mrkaić.

Cjelokupan aerodromski teren je, kako kaže, sada potpuno dekontaminiran, jer su na  ovom lokalitetu izvršene tri istrage, ali to ne znači da je posao okončan.

Mrkaić kaže da nakon terena za sami aerodrom slijedi deminiranje na minsko sumnjivoj površini Hum.

“Nakon ovih poslova nastavljaju se radovi na preostalih 13 ciljanih i sistematskih istraga koje treba da se sprovedu, jer je neophodno sve precizno pretražiti i provjeriti da li je još neko, osim zvaničnih timova tadašnje Vojske Republike Srpske, postavljao svoja minsko-eksplozivna sredstva”, navodi dalje Mrkaić.

Na terenu rade deminerske ekipe iz Trebinja i Banjaluke, a pretražuje se sav okolni teren na kojem su planirani i prilazni putevi, ali i ostala aerodromska logistika.

Deminiranje u rejonu sela Cerovac počelo je početkom oktobra, sa planiranih ukupno 10 ciljanih istraga i šest sistematskih na lokalitetima gdje ne postoje ucrtana minska polja, ali postoji rizik da ih ima.

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske obavila je premjer zemljišta na 300 hektara u skladu sa Opštim zakonom o eksproprijaciji između naselja Taleža, Cerovac i Hum za potrebe izgradnje budućeg aerodroma.

 

 

 

Izvor: Vesna Duka, Nezavisne