Radovi na prvom dijelu rekonstrukcije zidina Staroga Grada, koji su otpočeli u drugoj polovini februara, jučer su privedeni kraju. Radovi su finansirani iz budžeta Grada, i to u vrijednosti od 20.000 KM, u okviru čega je izvršeno čišćenje i fugovanje zidina, kao i zamjena oštećenog kamena.

Za rekonstrukciju kompletnih zidina, Grad Trebinje je aplicirao za sredstva prema Turskoj razvojnoj agenciji (TIKA) i to u vrijednosti od 138,451 KM. Projektom je planirano da se rekonstrušu zidine od južne gradske kapije do tunela i postavi LED rasvjeta, kako bi se ovaj kulturno-istorijski objekat sačuvai i postao još značajnije turustičko obilježje Grada Trebinje .

Zidine Starog Grada spadaju u istorijske monumente koje štiti Zakon o kulturnim dobrima RS, te su stoga i svi rekonstrukcijski radovi vršeni uz dozvolu i konsultacije sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika.

Napominjemo da je u 2013. godini Gradska uprava Trebinje izvršila i rekonstrukciju glavne kapije, odnosno tunela Starog Grada.

Izvor: Grad Trebinje