Iako je riječ o manje od 10 procenata svjetske populacije, naučnicima su ljevoruki ljudi i te kako interesantni. Malobrojni ljevoruki ljudi moraju da se suočavaju sa problemima sa kojima se dešnjaci ne susreću.

Na primjer, većina opreme i proizvoda za svakodnevnu upotrebu dizajnirano je i proizvedeno za dešnjake — one koji koriste desnu ruku za izvođenje raznih operacija i zadataka.

Da li ste znali da postoje ljudi koji su ljevonogi, ljevooki i ljevouhi? Ljevonogi ljudi su brojniji. Oko 71 procenat odraslih ljudi ima lijevu stranu nosa osjetljiviju na mirise.

Kad je u pitanju čulo ukusa, takođe ima dosta asimetričnosti, jer na lijevoj strani jezika odrasle osobe ima više receptora ukusa nego na desnoj. Niko nije 100 odsto ljevak ili 100 odsto dešnjak.

Studija koja je rađena na 100 studenata i postdiplomaca (50 muškaraca i 50 žena), otkrila je da je samo 38 odsto čistih dešnjaka. Od toga su 40 odsto bili muškarci, a 36 žene. Šezdeset dva odsto su bili djelimično ljevoruki, a celih 57 odsto onih koji su bili dešnjaci su bili ili ljevonogi, ljevooki ili ljevouhi.

Takođe, veća je vjerovatnoća da će muškarac biti ljevoruk. Teorije o lijevoj moždanoj hemisferi odgovornoj za našu sposobnost da razmišljamo logično i ispravno — za razmišljanje u slikama, odavno su odbačene.

Naučnici su utvrdili da disleksiju — poremećaj čitanja koji karakterišu problemi sa čitanjem uprkos normalnoj inteligenciji — uglavnom uzrokuje gubitak komunikacije između područja mozga koji obrađuju naš govor i onih koji kontrolišu način na koji razgovaramo.

Istraživači su, takođe, otkrili da ljevoruki simultano obrađuju informacije sa obje moždane hemisfere i da se informacije koje prima desno uvo, oko itd. šalju desnoj hemisferi na obradu. Rezultat toga je da mozak kombinuje informaciju koju su obradile obje hemisfere i daje nam ono što normalno vidimo i čujemo.

Izvor: Nezavisne novine