Zabranjeno pušenje je bila jugoslovenska garažna rok grupa iz Sarajeva, blisko povezana sa kulturnim pokretom “Novi primitivizam” (New primitives) i radio i televizijskom satiričnom emisijom Top lista nadrealista. Oni su bili jedna od najpopularnijih muzičkih pojava osamdesetih godina prošlog vijeka u Jugoslaviji, prodavši na stotine hiljada ploča. Tokom jugoslovenskih ratova, članovi grupe su se razišli i dvije grupe-naslijednice su nastavile da rade u Beogradu i Zagrebu.

Bend je 1981. osnovala grupa prijatelja koja je radila na ranoj radio verziji Top liste nadrealista. Nasuprot raspostranjenijim pank roku i novom valu, Zabranjeno pušenje je stvorilo osoben garažni rok zvuk sa uticajem folka, često sadržavši inovativnu produkciju i pričanje kompleksnih priča, ponekad čak i tamna predskazanja rata. Snimili su četiri albuma i išli na velike turneje, povremeno izazivajući kontraverze i probleme sa tadašnjim vlastima zbog njihove, obično blage i simpatične, kritike socijalističkog sistema i navike da se bave pitanjima koja su u to vreme smatrana osetljivim.

Nakon što je popularnost grupe dostigla nove visine samim početkom devedesetih, potpomognuta televizijskom verzijom Top liste nadrealista, rat u Bosni i Hercegovini je izazvao raspad grupe, sa jednim izdankom koji je nastavio da radi u Beogradu pod imenom „No smoking orkestra“, na čelu sa pjevačem Neletom Karajlićem, i drugim u Zagrebu na čelu sa Sejom Seksonom, koji je koristio originalno ime. I pored toga, mnoge pjesme Zabranjenog pušenja su dostigle kultni status, a njihova muzika je ostala popularna širom bivše Jugoslavije.

http://www.youtube.com/watch?v=zXCr2JW_7dI