Kako prenose dubrovački portali tokom trećeg ispitivanja prema Programu utvrđivanja kvaliteta mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije 2014. godine, rezultati analize mora na plaži u Kuparima uzorkovanog 20.06.2014. prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Escherichia coli .

U skladu sa Uredbom o kakvoći mora za kupanje NN73/08 čl.23. i 24., uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja.

Obzirom da uzorak mora na plaži u Kuparima zbog onečišćenja fekalnog porijekla ne udovoljava uslovima Uredbe ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavještenja, prenosi dubrovački portal Oko.