U Trebinju je danas potpisan sporazum o saradnji grada sa švajcarskom organizacijom „Helvetas“ o projektu unapređenja praktične nastave u sektorima ugostiteljstva, turizma, elektro-energetike i obrade metala, čija je vrijednost 130.000 КM.

Među potpisnicima sporazuma su Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Trebinje, trebinjska Privredna komora, Centar srednjih škola i Tehnička škola.

Direktor Agencije Dražen Bošković ocijenio je ovaj projekat kao važan za grad Trebinje, istakavši da je riječ o efikasnom povezivanju privrede i obrazovanja.

On je naveo da je donator projekta Fondacija „Helvetas Moja budućnost“, a realizator Agencija u saradnji sa gradom koji će sufinansirati 30 odsto.

Bošković je istakao da su dva najbitnija segmenta projekta – proces izmjene nastavnih programa u dvije stručne škole u Trebinju – Tehničkoj školi i Centru srednjih škola, te nabavka opreme za ove dvije srednje stručne škole, odnosno opremanje kabineta za izvođenje praktične nastave.

On je naglasio da u procesu izmjene nastavnih programa učestvuju privredni subjekti sa svojim prijedlozima kako unaprijediti postojeće nastavne planove i programe u ove dvije škole.

„Benefit će, prije svega, imati učenici koji pohađaju praktičnu nastavu, ali isto tako i privredni subjekti koji će za te učenike koji završe srednje stručno obrazovanje zaista imati kvalitetan kadar da u datom momentu mogu i potraživati i zaposliti kvalitetnu radnu snagu“, rekao je Bošković novinarima u Trebinju.

Predstavnik Fondacije „Helvetas Moja budućnost“ Sven Dominković, koji je i menadžer ovog projekta, rekao je da će se kroz projekat koji se odnosi na formalno obrazovanje dati rješenje da kompanije dobiju potrebnu radnu snagu, ali i one treba da se uključe u proces izmjene planova i praktične nastave.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić ponovio je da će grad učestvovati u projektu sa 30 odsto, istakavši da je bitno što je privreda direktno uključena.

„Ovo će biti jedan filter da procijenimo ko je taj ko stvarno želi zaposlenje, ko su ti privrednici koji žele radnika osposobljenog za rad“, rekao je Ćurić.

Direktor Centra srednjih škola iz Trebinja Nedeljka Ilijić istakla je da će ove godine, zahvaljujući fondaciji „Helvetas Moja budućnost“ i gradu Trebinju, proširiti opremanje kabineta za smjerove kuvar i turistički tehničar.

Direktor Tehničke škole Darko Rakić rekao je da su potpisivanjem ovog sporazuma definisane neke aktivnosti koje treba da se urade u narednom periodu, ali i one koje su već urađene.

On je dodao da je već urađena revizija nastavnih planova i programa za dva ciljana zanimanja u Tehničkoj školi, a to je električar i tehničar cnc tehnologija, za šta je dobijena podrška fondacije „Helvetas“ i Gradske uprave koji su izdvojili značajna sredstva za nabavku opreme za narednu školsku godinu.

 

 

 

Izvor: Grad Trebinje