Mađarska policija započela je kontrolu otisaka prstiju građana trećih država na šengenskim granicama.

Prema izjavi Gizele Vaš iz mađarske policije,  kontrola otisaka prstiju za građane trećih država se ne uvodi samo u Mađarskoj, već na nivou cjelokupnog šengenskog sporazuma, prenijela je subotička RTV Panon,

Na taj način će se kontrolisati svi pomenuti putnici pri ulasku u EU, a povremeno i pri izlasku.

Ova procedura traje 5-10 sekundi a primjenjivaće se kako na drumskim, tako i pružnim te riječnim graničnim prelazima.

Izuzeta su djeca ispod 12 godina, državni lideri te vladari i članovi njihovih porodica, kao i osobe sa fizičkim nedostacima uključujući i osobe kojima je ruka u gipsu.

EU je još 2011 formirala vizni informativni sistem kako bi se sprečavale zloupotrebe.

Uzimanjem otisaka prstiju povećaće se bezbjednosni sistem u odnosu na prijašnje utvrđivanje identiteta prema fotografiji iz ličnih dokumenata.

Izvor: Glas Srpske