Za korištenje turističkih vaučera uskoro će biti dovoljno rezervisati dva noćenja, za jednog turistu, odnosno tri noćenja, ako je u pitanju dvoje građana koji koriste vaučere, poručili su iz Vlade Republike Srpske.

Sa Privrednom komorom Republike Srpske, Unijom udruženja poslodavaca i udruženjem privrednika dogovoreno je da se i na ovaj način pomogne ugostiteljima i hotelijerima.

Vlada je zadužila Ministarstvo trgovine i turizma RS da pripremi izmjenu Uredbe o uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima i da ovu uredbu uputi na razmatranje i usvajanje Kompenzacionom fondu i Vladi Republike Srpske, saopšteno je iz Vlade RS.

– Izmjene uredbe odnosiće se na propisani broj noćenja potrebnih za ostvarivanje prava na turistički vaučer i to na način da jedan korisnik može iskoristiti turistički vaučer za plaćanje troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od dva noćenja zaredom, dok dva korisnika mogu iskoristiti turističke vaučere za plaćanje troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od tri noćenja zaredom – navedeno je u saopštenju.

Na ovaj način smanjuje se propisani broj noćenja potrebnih za ostvarivanje prava na dodjelu turističkog vaučera, jer je prema trenutno propisanim uslovima potrebno realizovati tri noćenja na destinaciji za jedan, odnosno četiri noćenja za dva vaučera.

 

 

 

 

 

Izvor: Srpska info