Foto: Hercegovina Promo

Takozvana Šarganska osmica je dio pruge uskog kolosijeka koja spaja Užice i Višegrad, odnosno Mokru Goru i Kremnu, preko brda Šargana. Ova pruga ima veliki broj mostova i 19 tunela od kojih je najduži Šarganski dug 1660 metara. Po broju mostova i tunela, i usponu od 18 promila, Šarganska osmica je jedinstvena u Evropi.

Pošto lokomotiva parnog voza ne može da savlada uspon, pruga na izvjestan način ide preko brda u zavijenim krugovima, i tako pravi figuru broja osam.

Šarganska osmica je jedna od turističkih atrakcija ovog kraja uz Andrićgrad, Drvengrad i planinu Zlatiborovog koji u posljednjim godinama bilježi enorman porast broja posjetioca. Izuzetno je zanimljiva i jedinstvena vožnja vozom sa parnom lokomotivom koju možete početi u Mokroj Gori i preko stanica Jatare, Ludi Kamen i Golubići završiti na stanici Šargan Vitasi, da bi vas voz ponovo vratio na početnu stanicu u Mokroj Gori.Mokra Gora