Foto: Hercegovina Promo

Hram Svetog Save na Vračaru je najveći srpski pravoslavni hram, najveći pravoslavni hram na Balkanu i jedna od najvećih pravoslavnih bogomolja na svijetu. Podignut je na mjestu za koje se smatra da je Sinan paša 1595. godine spalio mošti svetog Save, osnivača Srpske pravoslavne crkve. Izgradnja crkve je finansirana isključivo dobrovoljnim prilozima, a gradnja je počela 1935. godine iako je ideja pokrenuta svih četrdeset godina ranije. Ovaj spomen-hram predstavlja organski dio savremene živopisne siluete Beograda, čineći jedno od njegovih glavnih obilježja.