Korupmirani političari, stranačko zapošljavanje i nemogućnost da obrazovani kadrovi nađu posao bez veza, faktori su koji koče bilo kakav napredak domaćih institucija.

U civilnom sektoru upozoravaju da je porazno što umjesto odlučne borbe protiv korupcije, Bosna i Hercegovina iz godine u godinu bilježi sve veći porast nezakonitih radnji u svim sektorima.

Raširena korupcija ugrožava sve segmente života, od zdravstvenog, obrazovnog do poslovnog.

Iz Unije udruženja poslodavaca upozoravaju da razne nezakonitosti dovode do ozbiljnih poremećaja u privredi: od sive ekonomije i nelojalne konkurencije, do pada investicija.

Odsustvo volje pravosuđa i političara da se bore sa korupcijom i građani koji istu nedovoljno prijavljuju stvara začarani krug neprocesuiranja afera, kažu novinari koji prate rad javnih institucija i trošenje novca građana Bosne i Hercegovine.

Ovakva praksa dovodi do nazadovanja Bosne i Hercegovine na listi indeksa percepcije korupcije, što gasi svaku nadu da će BiH uskoro postati demokratska država sa vladavinom prava.

Izvor: BN TV