Na tragu aktuelne reklamne kampanje, provjerili smo koga to Trebinjci slušaju.

Pogledajte naš video:

 

HP, novembar 2021.