Svi imamo različite načine dozivanja konobara. A ljudi sa tacnom sve čuju, razumiju, a tu su.

Pogledajte na koji način Trebinjci dozivaju konobare.

Izvor: ATV