Foto: Hercegovina Promo

Trebinje krasi modifikovana mediteranska klima, sa izraženim brojem sunčanih dana u godini. Po meteorološkim statistikama ovaj kraj ima više od 260 sunčanih dana u toku godine (što je oko 5 sunčanih dana u sedmici, prosječno). Ovo podneblje ne označavaju samo sunčana ljeta (prosječno samo dva oblačna dana u avgustu) već i sunčane zime (u prosjeku, svega šest oblačnih dana u januaru). Najviše kise ima u ranu jesen.