Od početka 2013. godine, zaključno sa 31. decembrom, Teritorijalana vatrogasna jedinica Gacko je imala ukupno 135 intervencija.

Od ukupnog broja, najviše intervencija bilo je na gašenju šumskih požara (47). Na stambenim i pomoćnim objektima intervenisali su 13 puta, u saobraćajnim nesrećama i požarima automobila 8, a tokom prošle godine su imali i 25 asistencija.

Broj požara u 2013. u odnosu na 2012. godinu je veći za 35 %, ali je opožarena površina manja za 40%. Ukupna opožarena površina u toku 2012. godine na području Gacka je oko 800 hektara, i uglavnom  se odnosi se na dva veća požara gdje je opožarena površina bila 750 hektara.

Kao negativnu činjenicu navode veći broj požara na stambenim i pomoćnim objektima u 2013. godini,  što je kako kažu, naročito izraženo u pogledu dosta veće materijalne štete u odnosu na  2012.  godinu.

U toku 2013. godine, TPVJ Gacko je učestvovala u mnogim poslovima i operacijama vezanim za potrebe šire društvene zajednice (popis stanovništva, prevoz povrijeđenih osoba iz nepristupačnih terena, dostava hrane i druge vrste pomoći u nepristupačne dijelove opštine, dostava vode u predjele ugrožene sušom i slično), što govori i evidencija izlazaka vatrogasnih vozila kojih je u 2013. bilo ukupno 448.

Klasifikacija intervencija:
1. Klasifikacija požara:
–          Stambeni objekti…………………………………………….9
–          Pomoćni objekti………………………………………………4
–          Šumski požari………………………………………………..47
–          Ostalo(livade, kontejneri i sl. )…………….………37
–          Požari automobila………………………………………….3
 
2. Klasifikacija drugih intervencija:
 
–          Saobraćajni udesi …………………………………………..5
–          Elementarne nepogode……………………………………5
–          Asistencije………………………………………….………..25

 Izvor: Opština Gacko