Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je juče izmjene nekoliko zakona kojim se omogućava uvođenje namjenskih akciza na naftu i alkoholna pića, međutim pitanje je da li će sve izmjene dobiti podršku u Savjetu ministara BiH.

 

 

Ministri iz Republike Srpske, naime, slažu se sa povećanjem akciza na naftu od 0,15 KM, ali zasad ne podržavaju uvođenje posebnih akciza na pivo, plin i alkohol, a koje bi se prema planu usmjeravale na račune fondova zdravstvenih osiguranja.

Jedna od novina predloženih izmjena zakona pored povećanja akciza jeste i to da bi se sredstva od akciza na pivo i alkohol prikupljala na posebnom podračunu unutar UIO.

“Mislim da postoji neka vrsta spremnosti kod ministara iz RS da podrže ovo pitanje u vezi s akcizama na naftu jer je ovo povoljan trenutak. No, imamo rezervu prema akcizama na alkohol, duhan i gas”, rekao je Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.

On kaže da nije pametno povećati akcize i zdravstvu dati da koristi taj novac jer prije toga treba donijeti akcione planove za reformu zdravstvenog sektora u BiH.

“Mislim da je to minimum potrebe i pristojnosti da se uradi jedan takav dokument i da bi to bio osnov da krenemo u podršku drugih akciza”, rekao je Šarović, dodajući da će ministri iz RS glasati zavisno od toga šta predlažu članovi Upravnog odbora UIO.
Prema nezvaničnim podacima, ukoliko izmjene zakona koje je UIO predložila prođu svu proceduru, potrošači u BiH će ostati bez najmanje 200 miliona KM. UIO prošle godine na akcize za gorivo prikupio je ukupno 469 miliona KM, dok je po osnovu akciza na pivo tokom prošle godine prikupljeno 49,9 miliona KM, a po osnovu akciza na alkohol prikupljena su 24,2 miliona KM.

Nakon juče održane sjednice Upravnog odbora UIO saopšteno je da izmjene zakona omogućavaju da se na posebnim podračunima prikupljaju sredstva od namjenskih akciza i putarina koje se usmjeravaju u entitetske zdravstvene fondove i izgradnju autoputeva i puteva.

Upravni odbor UIO ranije je odlučio da akciza na naftu i naftne derivate bude povećana za 0,15 KM, dok će se na pivo plaćati posebna akciza od 0,15 KM koja će predstavljati namjenski prihod entitetskih fondova zdravstvenog osiguranja.

Pored ovoga, uvodi se i posebna akciza od pet KM po litru apsolutnog alkohola za alkoholna pića, odnosno 2,5 KM za prirodnu rakiju, a i sredstva prikupljena po ovom osnovu biće usmjerena na fondove zdravstvenog osiguranja.

Što se tiče akciza na naftu, ukoliko izmjene zakona dobiju podršku u parlamentu BiH, na poseban podračun slijevaće se 0,25 KM po litri goriva, koji će se koristiti u omjeru 80:20 za izgradnju autoputeva i puteva.

Izvor: Nezavisne novine