Foto: Hercegovina Promo

Fotografija oslikanog zida na ulasku u dvorište Sabornog hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Nevesinju.