Sve veći broj zaraženih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji  naveo je lokalni štab da donese odluku, po preporuci nacionalnog, o nepopuštanju mjera. 

To znači da će ostale županije dozvoliti rad terasama ugostiteljskih objekata i popustiti mjere u sportu, ali ne i dubrovačko-neretvanska.

Za reakciju na ovu odluku pitali smo predsjednicu Ceha ugostitelja Dubrovačko-neretvanske županije Nikolinu Farčić.

‘S obzirom na epidemiološku situaciju reakcija štaba je bila očekivana jer se odluke donose na osnovu epidemiološke situacije, a ne privredne, što bi trebalo balansirati. Važno je naglasiti da su ugostiteljski objekti poštovali sve mjere u svim fazama ove pandemije te da su možda mogli pravovremenim otvaranjem terasa u dobroj epidemiološkoj fazi prevenirati socijalne kontakte i porodična okupljanja u nekontrolisanim uslovima,’ kazala je Farčić koja je naglasila kako je često ugositeljska djelatnost bila stigmatizirana kao ona u kojoj se širi epidemija.

‘Sad vidimo da su ti ipak privatna okupljanja koja su glavno žarište. Županija jeste administrativna jedinica, ali situacija u njoj nije ujednačena, međutim, nisam sigurna da se može selektivno otvarati na način da se otvore Korčula i Neretva, o čemu se štab mora konsultovati  i opredijeliti danas,’ zaključila je Farčić.

 

 

Izvor: Dubrovački dnevnik