Boračka organizacija Trebinja organizovala je u subotu u prostorijama Narodne biblioteke promociju knjige „Ratna trilogija“ novinara, književnika i publiciste Nebojše Jevrića.

Nekadašnji ratni reporter beogradskog lista „Duga“, „Vojske Кrajine“ i drugih časopisa i novina, u djelo „Ratna trilogija“ sabrao je tri svoja romana sa tematikom rata na prostorima bivše Jugoslavije – „Srpski rulet“, „Heroj na magarcu putuje u Hag“ i  „Kokošinji rat“.

Jevrićevi romani nastali su iz priča sa ratišta bivše Jugoslavije, od Krajine, Like, Dalmacije, Slavonije, Baranje preko Hercegovine i Dubrovnika, Sarajeva do Kosova, a autor je na predstavljanju svog djela sa okupljenima podijelio brojne događaje i dešavanja koja su bila inspiracija za nastanak “Ratne trilogije”.

 

HP, novembar 2019.