Direktori javnih ustanova „Ekologija i bezbjednost“ i „Komunalno“ Trebinje razgovarali su s predstavnicima Svjetske banke u BiH o mogućnosti sufinansiranja izgradnje reciklažnog centra na gradskoj deponiji Obodina i proširenja njenih kapaciteta.

“Grad Trebinje se kandidovao za projekt izgradnje prvog reciklažnog centra u regiji, a posredstvom nadležnog ministarstva i Fonda za zaštitu životne sredine definisane su potrebe i potezi da bi se mogla osigurati oprema za selekciju, sortiranje i preradu otpada”, rekao je direktor Javne ustanove „Ekologija i bezbjednost“, Stevan Bekan.

Dodaje da bi reciklažni centar trebao biti u funkciji do kraja naredne godine te da su potrebna značajna finansijska sredstva.

“Još ne znamo koliko bi izgradnja reciklažnog centra koštala, jer razmatramo za koju bi količinu otpada najbolje odgovarao potrebama našeg grada. Treba da se sagleda i mogućnost uključivanja ostalih opština regije u ovaj projekt, tako bismo mogli i da prihodujemo. Problem je što je Obodina, koja postoji od 2008. godine, sanitarna deponija, dok ostale opštine imaju odlagališta koja nisu uređena”, dodao je Bekan.

Prema riječima Nedeljka Lambete, direktora Komunalnog preduzeća Trebinje, izgradnjom reciklažnog centra produžiće se vijek deponije Obodina i do 20 godina.

 

Izvor: Haber.ba