Na osnovu zahtjeva Štaba za varedne situacije Grada Trebinja, Republička uprava civilne zaštite RS danas je isporučila dva dupla kontejnera za potrebe Bolnice i Doma zdravlja Trebinje.

Prema riječima direktora Doma zdravlja Branke Drašković, kontejneri će biti korišteni kao respiratorne ambulante, odnosno za pregled sumnjivih i pacijenata pozitivnih na virus Kovid 19.

Drašković je rekla da su kontejneri zadovoljavajuće veličine te da će u njih biti smješteno i nekoliko bolničkih ležajeva za intervencije poput davanja infuzije pacijentima.

Jedan kontejner smješten je kod trebinjske Bolnice, dok se drugi nalazi kod Doma učenika i služiće u slučaju da se na toj lokaciji otvori kovid bolnica.

 

HP, novembar 2020.