Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju Ministarstva bezbjednosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za maj 2020. godine, kada je prijavljeno 514 nezakonitih migranata, što je u odnosu na april ove godine četiri puta više.

Najveći broj nezakonitih migranata prijavljenih Službi za poslove sa strancima u maju ove godine su bili državljani Pakistana njih 173, iz Avganistana 143, Maroka 58, Bangladeša 49 i Alžira 25.

Istovremeno je u maju smanjen broj migranata koji borave u u specijalizovanim ustanovama institucija BiH te privremenim prihvatnim centrima za smještaj migranata.

U centrima za smještaj migranata 31. maja  boravile su ukupno 4.384 osobe, dok je 30. aprila ove godine taj broj iznosio 5.604 osobe.

U prvih pet mjeseci 2020. godine, od ukupno 5.086 nezakonitih migranata prijavljenih Službi za poslove sa strancima, namjeru za podnošenje zahtjeva za azil iskazalo je 4.726 osoba, a samo njih 78 podnijelo je zahtjev za azil.

Od početka januara do kraja maja ove godine iz budžeta IPA projekta “Posebne mjere za podršku odgovoru na izbjegličku i migrantsku situaciju u BiH” realizovana su sredstva u iznosu 12.484.304,00 evra, od čega u maju 3.763.813,00 evra.

Prema informaciji IOM-a, u maju ove godine nije bilo uplata donatorskih sredstava na Jedinstveni račun trezora iz agencija UN.

Savjet ministara BiH dostaviće Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za maj 2020. godine Predsjedništvu BiH na daljnje razmatranje.

 

 

 

Izvor: Nezavisne