Sa dolaskom hladnijih dana suočavamo sa starim problemom.

Senzori za mjerenje kvaliteta vazduha postavljeni u više gradova u BiH danas pokazuju visoke vrijednosti. Podaci su dostupni u realnom vremenu na ovom linku.

Ovi uređaji preporučeni su od strane domaćih i međunarodnih stručnjaka, a rezultati mjerenja su besplatno dostupni na sajtu Purple Air, u skladu sa Air Quality Indexom, koji prati koncentraciju zagađivača PM2.5 i PM10.

Air Quality Indeks mjeri vrijednosti od 0 do 500, gdje različite boje ukazuju na nivo zagađenosti – 0 je zeleno, 500 je crveno.

Iznad 70 je neprijatno, oko 150 je zabrinjavajuće, 250 je još gore, a sve preko toga zahtijeva preduzimanje određenih mjera. Primjera radi, kada je u Americi zagađenje oko 310, preduzimaju se mjere kao što je zatvaranje škola, preporučuje se nošenje maski, a ko se ne osjeća dobro, ne mora dolaziti na posao.

 

 

 

Izvor: Buka