U Savjetovalištu za hepatitise i HIV infekciju Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Banjaluka, povodom 14. februara Dana zaljubljenih, biće omogućeno besplatno, anonimno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV i hepatitise.

Testiranje se organizuje u cilju povećanja svijesti o važnosti prevencije HIV infekcije i drugih polno prenosivih bolesti.

Dosadašnja iskustva osoblja Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Banjaluka pokazuju da edukacija građana, pacijenata i članova njihovih porodica o polno prenosivim bolestima i prevenciji ima izuzetno pozitivan efekat.

“Ipak, poslednjih godina registrovano je znatno povećanje broja ljudi koji žive sa HIV-infekcijom, a nivo znanja o načinu prenošenja i prevenciji ove bolesti je veoma nizak, čak i kod medicinara, što je dijelom posljedica činjenice da se o ovoj temi i dalje nedovoljno govori i piše”, saopšteno je iz Kliničkog centra Banjaluka.

Akciju besplatnog i anonimnog testiranja na HIV i hepatitise u kojoj su angažovani savjetnici i volonteri omogućio je Klinički centar i Grad Banjaluka i Global fond BiH.

 

Izvor: Agencije