Piše: dnevni-list.ba

Novi udar po džepu građana stiže, bar za pušače. Oni će zbog povećanja akcize na cigarete u sljedećoj godini odvajati više novca. Od 2014. doći će do sigurnog poskupljenja cigareta jer se minimalna akciza povećava, a formirana radna grupa u Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH priprema izmjene i dopune Zakona o trošarinama u smislu usklađivanja oporezivanja akcize cigareta i samog duvana. Odluka bi se trebala donijeti u oktobru ili novembru ove godine, naravno, za cijenu cigareta u 2014.

– Činjenica jest da će u 2014. biti dalje poskupljenje cigareta, a to će biti sigurno do nekih 40 do 50 feninga, a kod nekih cigareta možda i više. Vidjećemo što će podrazumijevati i hoće li biti usvojene neke nove izmjene i dopune Zakona o akcizama, koje bi na neki način možda i duvan uskladile sa oporezivanjem cigareta, kazao je za Dnevni list Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja za komunikacije UIO-a.

Minimalna akciza

Naime, BiH bi postupno trebala povećavati visinu akciza na duvanske prerađevine u periodu od 2009. do 2014. godine, kako bi dostigla nivo od 64 evra za 1.000 komada cigareta do 2014., tačnije minimalnu akcizu u iznosu od 2,60 maraka po paklici. To je bilo i utvrđeno akciznom politikom EU-a u trenutku usvajanja Zakona o akcizama u BiH u toku 2009. godine.

– U međuvremenu EU je minimalnu akcizu povećao na 90 evra za 1.000 komada cigareta, odnosno na 3,60 maraka po paklici cigareta, pa je za pretpostaviti da će BiH morati i nakon 2014. godine nastaviti povećavati akcizu na cigarete kako bi dostigli nivo minimalne akcize u EU-u, rekao je Kovačević te dodao kako će odluku o tome donijeti Upravni odbor UIO-a. Što se tiče cijene cigareta, Kovačević naglašava da je u ovom trenutku teško reći koliko će cigarete kod nas poskupjeti te dodaje kako proizvođači i distributeri mogu bilo kada u godini povećati ili smanjiti cijenu cigareta, jer je slobodno formiranje cijena, a što ujedno i zavisi o poslovnoj politici svake kompanije.

– Ono što je činjenica, to je da se u svaku maloprodajnu cijenu moraju ukalkulisati važeći porezi u tekućoj godini, a to je, ako se radi o paklicama cigareta, proporcionalna akciza u visini 42 posto maloprodajne cijene, fiksna trošarina u iznosu od 0,75 maraka u 2013. godini i PDV u iznosu od 17 posto, objasnio je.cigare3

Konzumacija duvana

Prema njegovom objašnjenju, u skladu sa Zakonom o akcizama u BiH na cigarete pakovane u paklice plaća se proporcionalna akciza u iznosu 42 posto maloprodajne cijene i fiksna akciza. Ona je u 2013. godini iznosila 0,75 maraka po paklici i u poređenju sa 2012. kad je bila fiksna cijena 0,60 maraka po paklici.

Kovačević nadalje naglašava kako svaka paklica cigareta koja se plasira na tržište BiH mora biti obilježena akciznom markicom UIO-a. Isto tako, na naše se tržište plasira i duvan za motanje, bilo prerađeni ili fino sječeni duvan, koji se oporezuje samo proporcionalnom akcizom u iznosu od 42 posto maloprodajne cijene.

– Na duvan se ne plaća fiksna akciza kao što se plaća po paklicama cigareta. To je uticalo na porast konzumacije duvana u BiH i na pad konzumacije paklica cigareta, podvukao je Kovačević.

Budući da je Zakon o akcizama u BiH u primjeni od 2009. te da Upravni odbor UNO-a svake godine donosi odluku o posebnoj i minimalnoj akcizi na paklice cigareta, čime se na početku svake godine povećava fiksna akciza, Kovačević kaže da se stvara sve veća razlika u oporezivanju cigareta pakovanih u paklice i duvana koji se mota i puši, a što je jedan od razloga pada izdatih markica za obilježavanje paklica cigareta. Njih je ukupno (uvoznih i domaćih) u 2011. izdato više od 473 miliona, a u 2012. 415 miliona. Prihodi od akciza na cigarete u 2012. iznosili su 758 miliona maraka.