Najveći trgovački lanac u Republici Srpskoj, povodom otvaranja novog poslovnog objekta u Trebinju, otvorio je konkurs do 17. aprila za prijem radnika na pozicije: robno-materijalni knjigovođa (1), magacioner (1), mesar (2), trgovac (7) i trgovca-poslužioca (9).

Biografiju i propratno pismo slati na mail: ljudski.resursi@tropic.ba

HP, april 2017.