Napravili smo krug šetajući novim, doduše skoro završenim, šetalištem oko Arslanagića mosta. Evo šta je zabilježila naša kamera trećeg martovskog popodneva ove godine.

Proljeće stidljivo kuca na vrata.

Slike 430 Slike 434 Slike 441 Slike 442 Slike 454 Slike 457 Slike 467 Slike 473 Slike 486 Slike 488 Slike 492 Slike 499 Slike 500 Slike 502 Slike 509 Slike 513 Slike 516 Slike 521 Slike 523 Slike 527 Slike 528 Slike 531Slike 546 Slike 427 Slike 433 Slike 436 Slike 448 Slike 461 Slike 470 Slike 482 Slike 496 Slike 495 Slike 507 Slike 514 Slike 535 Slike 539 Slike 543 Slike 542 Slike 544 Slike 549 Slike 556 Slike 555 Slike 553