Skupština povjerilaca trebinjskog tekstilnog preduzeća Novoteks u stečaju prihvatila je uplatu Vlade RS u visini od 3 miliona 163.000 maraka sa PDV-om na ime kupovine imovine Novog pogona ovog preduzeća.

 

 

Zvanično se okončava stečaj Novoteksa, Vlada uplatila 3 miliona

“Iako je Vlada iz tehničkih razloga zakasnila sa uplatom tri dana i novac uplatila 18. umjesto najkasnije do 15. januara, svi povjerioci su jednoglasno prihvatili ponudu i zadužili me da što prije sa resornim ministarstvom potpišem  ugovor”, pojasnio je stečajni upravnik Novoteksa Lazar Đurđević.

On dodaje da će se najprije namiriti razlučni povjerioci, iako ne u potpunom, već u djelimičnom iznosu, odnosno Hipo banku u iznosu od oko 40%, Heta lizing 3,3% i Poresku upravu RS u visini9 od 1,77%.

Ostatkom novca će se namirivati troškovi stečajnog postupka i zaostali dugovi, a sudeći po prijavma, vrlo malo će ostati za namirenje radnika i to samo iz višeg isplatnog reda koji imaju pravo na 9 minimalnih ličnih dohodaka, ali neće toliko ostvariti.

“Za sada ne modu da znam koliko će radnici dobiti jer prvo moram namiriti troškove stečajnog postupka i dugove stečajne mase”, rekao je Đurđević.

Skupšina povjerilaca je donijela i zaključak da se preduzeću “Nikola Tesla” koje je ranije bilo zainteresovano za kupovinu ove imovine “Novoteksa” i uplatilo avans od 50.000 maraka taj novac više ne vraća, jer je tako odlučeno i onda kada je njihov prijedlog prihvatan.

Takođe nije osporeno ni dugovanje Elektro Hercegovini od oko 24.000 maraka i biće namiren odmah nakon prodaje imovine kupcu.

Osporeno je, međutim, dugovanje bivšoj radnici “Novoteksa” Biljani Šarenac koja je još 2009. godine, prije odlaska preduzeća u stečaj, imala presudu Osnovnog suda Trebinje na neisplaćene lične dohotke, jer su ova dugovanja svrstana.

Izvor: Nezavisne novine