U saradnji JU Muzičke škole Trebinje u Trebinju i JU Matični muzej Hercegovine u Trebinju u ponedeljak, 1 novembra 2021. godine, sa početkom u 19.00 časova, u Galeriji Muzeja Hercegovine u Trebinju upriličiti koncert klasične gitare Đani Šehua.

Đani Šehu (1980, Sarajevo) osnovno i srednje muzičko obrazovanje stiče u rodnom gradu. Po završetku srednje škole, započinje studije gitere na Ecole Normale de Musique Alfred Cortot u Parizu, u klasi prof. Rafael Andie. 2000. godine odlazi u Beč gdje započinje studije na Universität für Musik und darstellende Кunst Wien. Diplomirao je 2006. godine, na koncertnom odsjeku za gitaru u klasi prof. Кonrada Ragossnika i prof. Alexandera Swetea. Zvanje magistra stiče 2010. u klasi prof. Alexandera Swetea. Usavršavao se na brojnim seminarima i majstorskim kursevima kod svjetski priznatih profesora i umjetnika. Кao solista i kamerni muzičar, nastupao je u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Austriji, Francuskoj, Švedskoj, Italiji, Njamačkoj, Japanu, Danskoj, Španiji…

Sarađivao je sa Sarajevskom filharmonijom, Dubrovačkim gudačim kvartetom, te Tonart Sinfonietta iz Austrije. Od 2006. god predaje na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Iz njegove klase izašla je nekolicina mladih umetnika koji su skrenuli pažnju stručne javnosti svojim uspjesima na takmičenjima i koncertima u zemlji i inostranstvu. Aktivno održava koncerte, majstorske kurseve, te učestvuje kao predavač i član žirija na festivalima i takmičenjima, u zemlji i inostranstvu.

Osnivač je i direktor Sarajevo International Guitar Festivala.

 

HP, oktobar 2021.