Odbornici Skupštine grada Trebinja danas su usvojili budžet u iznosu od   30.798.000 KM.

Za usvajanje predloženog budžeta glasalo je 18 odbornika, a protiv je bilo njih  5. Uzdržanih nije bilo.

Amandam koji je predlozila koalicija SDS i HNP-PDP nije usvojen, dok je amandman predložen od vladujuće koalicije usvojen.

Vlast je je obećala  nastavak realizacije svih započetih projekata, posebno ukazujući na to da će se realizovati svi novi najavljeni projekti.

Odbornici opozicije ukazali su na propuste u predloženom budžetu.

Više detalja o današnjoj sjednici Skupštine Grada donosimo nešto kasnije.

 

I.K.

HP, februar 2021.