Na području Policijske uprave Trebinje, 18.04.2021. godine, evidentirano je
jedno krivično djelo . nije bilo evidentiranih narušavanja javnog reda i mira i
saobraćajnih nezgoda.


Policijskoj stanici Trebinje prijavljeno je da je u mjestu Grbeši, grad
Trebinje, otuđeno oko 70 građevinskih, željeznih podupirača i nekoliko drvenih
oplata.

Šteta koja je počinjena ovim krivičnim djelom prema izjavi prijavioca je
oko 1.500,00КM. U toku je rad na rasvjetljavanju krivičnog djela „Кrađa“.

HP, april 2021.