Trebinjski Okružni privredni sud prihvatio je tužbeni zahtjev Grada Trebinja i proglasio nevažećim ugovor o zasnivanju kreditne hipoteke nad stadionom “Police”, potpisan između Bobar banke i FK “Leotar”.

 

 

 

U presudi koja je donesena sud je “utvrdio da nije pravno valjano uknjiženje hipoteke u korist Bobar banke u likvidaciji”, te naložio Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS da “izvrši brisanje upisanog založnog prava”.

U obrazloženju presude navadeno je da je „u trenutku zaključenja ugovora Leotar imao pravo korišćenja, ali ne i pravo svojine“ nad stadionom, koji je upisan kao državna imovina, zbog čega nije ni postojala pravna mogućnost da Fudbalski klub založi ove nepokretnosti prilikom realizacije kredita kod Bobar banke.

Protiv ove odluke Okružnog privrednog suda dozvoljena je žalba Višem privrednom sudu u Banjoj Luci.

Sudski spor oko hipoteke nad stadionom “Leotara” traje duže od dvije godine, a presuda je donesena nakon trećeg ponovljenog postupka.

Nakon pokretanja stečajnog postupka i likvidacije Bobar banke stadionu je zaprijetio „doboš“, aktiviranjem založnog prava za realizovani kredit, zbog čega je Grad Trebinje i podnio tužbeni zahtjev za utvrđivanje ništavnosti hipoteke.

Autor: PM

Izvor: avaz.ba