Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić danas je uručio direktoru Bolnice Trebinje Zdravki Vreći rješenje kojim je ova ustanova stekla status sertifikovane ustanove na period od četiri godine.
Bogdanić je napomenuo da je trebinjska Bolnica jedna od racionalnih bolnica u Srpskoj koja je dobro uskladila način pružanja usluga zdravstvene zaštite, organizaciju i sistematizaciju rada i koja radi uspješno i bez poteškoća u skladu sa sredstvima koje dobija od Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

 

On je napomenuo da je trebinjska, nakon Bolnice Prijedor, druga bolnica u Republici Srpskoj, a prva u istočnoj Hercegovini koja je dobila ovaj status, koji dovodi do standardizacije rada i povećanja sigurnosti i kvalitetnijeg pružanja zdravstvene zaštite.

“Dobijanje statusa sertifikovane ustanove je značajno za trebinjsku bolnicu jer se ostvaruje bolja zaštita pacijenata, ali i zaposlenih”, istakao je Bogdanić.

On je precizirao da se u programu sertifikacije ocjenjuju svi parametri – od infrastrukture, preko svih dijagnostičkih, terapeutskih i interventnih procesa koji se vrše u ovoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno od ulaska pacijenta u bolnicu, postupanja sa njim do završetka liječenja.

Bogdanić je naveo da je završno ocjenjivanje u procesu sertifikacije, koje provodi Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske, sprovedeno i u 20 domova zdravlja, Zavodu za stomatologiju, Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, dvije privatne stomatološke ordinacije, 16 privatnih specijalističkih ambulanti i 118 apoteka.

Prema njegovim riječima, još oko 80 zdravstvenih ustanova nalazi se u ovom procesu.

Direktor Bolnice Trebinje Zdravka Vreća navela je da se proces sertifikacije u trebinjskoj Bolnici sprovodi pet godina, a da je status sertifikovane ustanove stekla u oktobru prošle godine.

“Sa zadovoljstvom mogu da istaknem da su ispunjeni svi uslovi za kvalitetno i sigurno pružanje zdravstvene zaštite”, istakla je Vreća i dodala da su sertifikacijom postignuta sigurnost ne samo za pacijente već i zaposlene, te da je postignut timski rad i dobra komunikacija zaposlenih.

Značajne akvtivnosti su postignute i na edukaciji kadrova, na zaštiti životne sredine, a sve s ciljem da pacijenti budu zadovoljni i da dobiju adekvatnu zdravstvenu zaštitu, rekla je Vreća.

Ona je istakla da Bolnica u Trebinju važi za uspješnu zdravstvenu ustanovu koja redovno izmiruje obaveze prema radnicima, ali i Poreskoj upravi, te da im izuzetne uslove za rad i da raposlaže adekvantom opremom.

“Trudimo se da sistem zdravstvene zaštite podignemo na što veći nivo, ulažući zanačajana sredstva u opremu, ali i edukaciju kadrova”, rekla je Vreća.

Govoreći o poslovanju i opremanju ove zdravstvene ustanove, Vreća je podsjetila da je 2006. godine, kada je imenovan novi menadžment, trebinjska Bolnica bila u izuzetno teškoj situaciji, odnosno da, prevashodno obaveze prema radnicima nisu izmirivane, da se kasnilo sa nekoliko plata, da topli obroci nisu isplaćivani, te da se nije imalo čime ni raditi.

“Prišli smo ozbiljno problemu i stvaranju adekvatnih uslova za pružanje zadravstvene zaštite, stavljanjem akcenta na opremanje bolnice i edukaciju kadra, što je prepoznato i od Ministarstva zdravlja, Fonda zdravstvenog osiguranja, kao i nekih lokalnih preduzeća koja su ulagali u našu ustanovu”, napomenula je Vreća.

Ona je istakla da je samo u opremu uloženo sedam miliona maraka, te da je urađena nova sistematizacija i preraspodjela kadra, te uložen veliki napor da Bolnica ne bude zatvorena kako je bilo planirano i da počne da slovi za najbolju u Republici Srpskoj.

Vreća je najavila značajna ulaganja u 2015. godini, ističući da je, između ostalog, planirana rekonstrukcija i opremanje dijaliznog centra, gdje se dijalizira 28 pacijenta iz istočne Hercegovine, te opremanje pojedinih odjeljenja gdje je oprema zastarjela.

Ona je dodala da je u pespektivi i opremanje angio-sale.

Izvor: Srna