U maloj galeriji Kulturnog centra Trebinje,večeras u 20 časova, biće otvorena prva izložba grupe likovnih stvaralaca RIZBA.

 

Grupa koju sačinjavaju studenti Akademije likovnih umjetnosti Trebinje: Radivoj Milić, Nevena  Kosović, Milica Lojović, Miloš Vučićević i Mirjana Kodžo.
Izložba obuhvata produkciju od pet radova (po jedan rad od svakog autora) medijske raznolikosti, izoštravajući  prostor za nove dijaloške forme (sa kulturom, umjetnošću, politikom, sa socijalnom pripadnošću, arhitekturom, istorijom, okolinom, konzumerizmom, konvencijama…). Mada ova izložba nema svoj strogo profilisani problemski fokus, već bi trebalo „više da pruži informaciju nego da prosuđuje” i „pre da podstiče niz pitanja nego da daje odgovore”, u potencijalu različitih mikronarativa gradeći  utisak svedene i homogene postavke.