U okviru projekta „Pravda za djecu“ danas je u Gradskoj upravi Trebinje održan okrugli sto koji su predvodili članovi radne grupe/komisije, koju je za implementaciju projekta formirao gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević.

 

Radna grupa u saradnji sa relevantnim sektorima i Centar za ljudska prava u Mostaru, nakon izvršene analize stanja, napravili su prijedlog Akcionog plana u oblasti prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera.

Okrugli sto je posvećen prezentovanju i diskusiji prijedloga Akcionog plana sa ciljem prevencije maloljetničkog prestupništva na nivou Grada Trebinja, kao i analizi stanja i projektnih aktivnosti i rezultata.

Grad Trebinje je već učestvovao u predhodnoj fazi realizacije projekta i dao je veliku podršku u implementaciji projekta „Zaštita djece izložene riziku i kontaktu sa zakonom u BiH“ u periodu od 2010-2013. godine. U sklopu ovog projekta pružena je podrška opštinama i gradovima u BiH sa ciljem stvaranja uslova za primjenu alternativnih mjera prema maloljetnicima u sukobu sa zakonom, kao i prevenciju maloljetničkog prestupništva.

Izvor: Grad Trebinje