Udruženje dijabetičara i ostalih zainteresovanih lica Trebinje organizuje edukativno predavanje na temu dijabetesa I prevencije komplikacija dijabetesa za sve građane Trebinja. Predavanje će se održati 04.05.2015. godine u 18 časova, mala sala HET-a. Predavač je eminentni stručnjak iz oblasti dijabetologije I regionalni koordinator za dijabetes u Republici Srpskoj, Turanjanin dr Slavica.

 

Dijabetes je teška, neizlječiva i skupa bolest -tihi ubica. Najjače pogađa najslabije, svakih 8 sekundi neko umre zbog dijabetesa. On pogađa ljude u najvećoj snazi, smrtno je oboljenje sa životno ugrožavajućim komplikacijama. Bez edukacije i kontrole dijabetesa nema ni uspješnog liječenja. Bez adekvatnog liječenja dovodi do srčanog i moždanog udara, oboljenja bubrega i potrebe za uslugama hemodijalize, oboljenja nervnog sistema i amputacije prstiju, stopala i donjih eksremiteta, oboljenja očiju i potpunog gubitka vida. To je onesposobljavajuća bolest koja skupo košta porodicu, pojedinca i društvo u cjelini.

Moramo spriječiti razvoj dijabetesa gdje god je to moguće, jer to nije samo zdravstveni problem- pogađa sve i zahtijeva zajednički odgovor.

 Udruženje dijabetičara i ostalih zainteresovanih lica Trebinje