Potpisivanje sporazuma o poslovnoj-tehničkoj saradnji između Razvojnih agencija grada Trebinja i grada Banja Luke održan je danas u 10 časova u Skupštini grada Trebinja, što predstavlja verifikaciju smjernica za obavljanje budućih aktivnosti realizacije zajedničkih razvojnih projekata.

Direktor Agencije za razvoj MSP-A grada Trebinja, Dražen Bošković rekao je da su u fokusu tri segmenta koja bi trebala da budu rezultat ozvaničenja ove saradnje.

“Prije svega to je prezentacija potencijala i prepoznavanje potencijala grada Trebinja i grada Banja Luke, da se na pravi način upoznamo sa potencijalom ove dvije srdine.  S druge strane iz toga proizilazi konkretizacija u vidu prepoznavanja prioriteta u obrasti turizma, poljoprivrede, preduzetništva i  drugo. Ono što je u fokusu je rad ove dvije agencije i nastavak bi trebao da bude izrada konkretnih projekata i apliciranje kako prema javnim izvorima finansiranja, odnosno domaćim izvorima finansiranja tako i prema međunarodnim donatorima. Drugi fokus koji treba proizaći potpisivanjem ovog sporazuma jeste jačanje kapaciteta ove dvije organizacije u smislu razmjene primjera dobre prakse, rekao je Bošković.

Direktor Razvojne agencije grada Banja Luke, Mario Milanović naveo je kako je Republika  Srpska previše mala da svi zajedno ne bi sarađivali, posebno u vrijeme korona virusa gdje svi trebamo izvući pouku i pronaći način kako da pođemo dalje.

“Imamo težište na međunarodnim projektima ekonomskog razvoja. CIDEA, gradska Razvojna agencija je članica TERISA odnosno teritorijalne saradnje. TERIS obuhvata četiri velike regionalne Razvojne agencije Slovenije, četiri iz Srbije i Hrvatske. Mi smo jedini partner iz BIH a od danas će i Razvojna agencija grada Trebinja postati  član gupacije TERIS. To konkretno pomaže razvoju Trebinja, gdje se biraju projekti koji se tiču razvoja Trebinja.” istakao je direktor  Milanović.

“Potpisaivanjem sporazuma danas idemo korak naprijed i pokušavamo da prezentujemo  potencijale, vezano za oblasti koje su nam interesante, turizam, privreda i  poljeprivreda. Ipak svjesni smo da ako bude objavljen poziv da neće izostati aplikacija, te da ćemo aplicirati na sve što smo do sada aplicirali. Ono što je novina jeste da je novac neophodan da bi učestvovali na projektu, tako da u Trebinju nastupamo zajednički, a sa gradom Banja Luka to će biti korak više. Znači da ćemo na projekte koji su veće sume moći da apliciramo, što do sada nismo mogli,” rekao je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.

Milanović navodi da je Trebinje privlačna turistička destinacija koja posjeduje pored turističkog i energetski potencijal. Postoji mogućnost izgradnje zimskog turizma na planini Ubla kao i razvijanje agro biznisa.

 

 

 

Nikolina Sudar,

HP, avgust 2020.