U okviru projekta “Obuka kadrova u ugostiteljstvu i turizmu” koji provodi JU “Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća” Grada Trebinja u saradnji sa Ministarstvom trgovine i turizama Republike Srpske, danas su u prostorijama “Agencije” potpisana 22 ugovora sa polaznicima kursa za učenje stranih jezika.

Polaznici kursa su nezaposlene osobe sa VSS, dipl.menadžer hotelijerstva i turizma, a koji su odabrani u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje RS, filijala Trebinje.

Glavni cilj projekta je unapređenje znanja i vještina polaznika kursa, a samim tim i podizanja kvaliteta usluga u oblasti turizma i hotelijerstva.

Kurs engleskog jezika, u trajanju od tri mjeseca, realizuje D.O.O Agencija za učenje stranih jezika “Cerovac”.

Polaznici su izrazili zadovoljstvo organizacijom i kvalitetom samog kursa, naglašavajući zahvalnost organizatorima na ovakvoj prilici da steknu nova znanja i unaprijede svoje poslovne vještine.

 

HP, jun 2019.