Danas je u maloj sali Skupštine Grada Trebinja svečano potpisan Memorandum o saradnji između Udruženja INFOHOUSE iz Sarajeva kao predstavnika Antikorupcijske mreže ACCOUNT i predstavnika Grada Trebinja. Memorandum su potpisali Dženana Alađuz, u ime Udruženja INFOHOUSE i zamjenik gradonačelnika Neđo Ćebedžija, u ime Grada Trebinja.

 

Zamjenik gradonačelnika Neđo Ćebedžija ukazao je na činjenicu da je korupcija problem svih zemalja u tranziciji i istakao da je Trebinje apsolutno opredijeljeno za njegovo rješavanje.

Memorandum o saradnji potpisan je u cilju borbe protiv korupcije na lokalnom nivou i povećanja prevencije kada je u pitanju ovaj problem. U tom cilju biće formirane zajedničke radne grupe za tehničku podršku, edukaciju i razmjenu informacija.

Grad Trebinje se aktivno uključuje u izradu Strategije za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou u čemu će aktivno sarađivati sa predstavnicima nevladinog sektora, medija, kao i organizacijama civilnog društva.

Ukupno šest opština i gradova na području Bosne i Hercegovine je potpisalo ovaj Memorandum, i to: Goražde, Bijeljina, Gračanica, Doboj, Tomislavgrad i Trebinje.

Direktorica Udruženja INFOHOUSE Dženana Alađuz izrazila je zahvalnost na gostoprimstvu i želju da zajedničkom saradnjom budu ostvareni što bolji rezultati.

 Izvor: Grad Trebinje