Na platou Hercegovačke Gračanice danas je sa radom počeo interaktivni izlog, gde će zainteresovani moći lako i besplatno da se informišu o turističkoj i kulturnoj ponudi grada.

Postavljanje interaktivnog izloga je dio projekta “Unapređenje turističke i saobraćajne signalizacije” koji finansira Evropska unija, u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a koji provode Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore FORS Montenegro i Grad Trebinje sa partnerima, Opštinom Nikšić, Turističkom organizacijom grada Trebinja i Turističkom organizacijom opštine Nikšić.

Info pult je trojezični i po potrebi će se dopunjavati novim informacijam, a na raspolaganju građanima i turistima će biti 24 časa dnevno.

Prema riječima Ljiljane Robović, menadžera projekta za Grad Trebinje, on sadrži raznovrsne podatake i promoter je celokupne ponude Grada i olakšaće svakom gostu snalaženje u Trebinju. Istovremeno omogućava da Trebinje kao destinacija bude u koraku sa inovacijama i potrebama gostiju.

“U narednom periodu biće realizovane i ostale aktivnosti iz ovog projekta – postavljanje turističke i saobraćajne signalizacije, gdje je na području Trebinja planirano postavljanje 50 saobraćajnih i 300 turističkih znakova, kao i jedan saobraćajni znak sa radarom, te izrada brošure, tv i radio spota i slično“.

Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević je istakao da će interaktivni izlog na Crkvini poboljšati turističku info ponudu grada, gdje će se turisti, koristeći interaktivni ekran lakše dolaziti do informacija o smještaju, gastro ponudi, kulturno-istorijskim spomenicima kao i aktuelnim dešavanjima u gradu i najavio nastavak saradnje sa susjednim gradovima iz Crne Gore kroz nekoliko projekata.

Mađutim, realizacija narednih faza projekta uveliko zavisi od toga da li će Grad Trebinje u narednom periodu imati pristup evropskim sredstvima, koja su zarobljena kod Bobar banke, rekao je Vučurević.

“Među blokaranim novcem Grada Trebinja na Bobar banci su i 92.000 KM od IPA fondova, a koja su namijenjena za nastavak realizacije ovog turističkog projekta”.

I predstavnici Fondacije za razvoj sjevera Crne Gore FORS Montenegro ističu da je projekat dobar način da se objedine turističe ponude Trebinja, Nikšića i Pljevalja.

“On je od velike važnosti za jačanje turističke ponude susjednih gradova, a saradnja turističkih organizacija će biti nastavljena i nakon realizacije projekta”, istakao je Veselin Šturanović iz FORS-a Montenegro.

Izvor: Grad Trebinje