Grad Trebinje je 1. februara 2014. godine počeo sa realizacijom projekta „Unapređenje turističke i saobraćajne signalizacije“ koji finansira Evropska unija kroz Instrument za predpristupnu pomoć (IPA), a u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora i koji ima za cilj da doprinese razvoju regionalnog turizma, prvenstveno između gradova Trebinje, Nikšić i Pljevlja.

 

 

U Bosni i Hercegovini projekat realizuje Grad Trebinje sa partnerom Turističkom organizacijom grada Trebinja.

Kroz projekat su implementirane značajne aktivnosti koje treba da doprinesu ostvarenju opšteg cilja, kao što je postavljanje Interaktivnog izloga – outdoor totema, prije pola godine, na platou Hercegovačke Gračanice, na brdu Crkvina, mjestu koje je najfrekventnije za turiste i prolaznike.

Takođe je urađena brošura u kojoj je promovisana prekogranična oblast kao zajednička turistička ponuda kako bi se potencijalnim turistima i posjetiocima predstavila tri grada sa posebnim ljepotama i atrakcijama na turističkoj mapi regiona.

Ovih dana je u toku realizacija najvažnije aktivnosti u projektu a to je postavljanje turističke i saobraćajne signalizacije koja obuhvata 301 znak ulične turističke signalizacije, 42 turističke informativne table, 50 znakova saobraćajne signalizacije i jedan znak sa radarom sa solarnim napajanjem, koji se planira postaviti u naselju Gorica.

Ovom signalizacijom turistima će biti predstavljene najatraktivnije lokacije za posjetu kao i udaljenost do njih.

U narednom periodu realizovaće se preostale promotivne aktivnosti: oglašavanje projekta na bilbordima, emitovanje radio i TV spota sa sloganom projekta: „Posjeti, istraži, doživi…“

Izvor: Grad Trebinje