Grad Trebinje objavio je Javni poziv za davanje u zakup novoizgrađene autobuske stanice čija je početna mjesečna cijena 8.486 KM bez uračunatog PDV-a za 707 kvadrata i infrastrukturom za redovnu upotrebu objekta.

 

U Javnom pozivu se, između ostalog, navodi da bi sa eventualnim najboljim ponuđačem bio potpisan ugovor o korištenju objekta na četiri godine.

Odbornici Skupštine grada Trebinje prije mjesec dana su odlučili da se novi objekat autobuske stanice da pod zakup, nakon što su u gradskoj administraciji odustali od prvobitne ideje da se pripoji Javnoj ustanovi “Trebinjestan”, jer nadležni sud nije prihvatio preregistraciju ove ustanove.

Iako je tada skupštinska većina tvrdila da je najbolje rješenje da se autobuska stanica da u zakup i što prije stavi u funkciju, s obzirom da je blizu turistička sezona, odbornici iz reda opozicionih političkih partija su bili mišljenja da je gradska administracija imala “konfuzne” odluke u vezi sa autobuskom stanicom.

U opozicionim političkim partijama su tada istakli da je izgubljeno nekoliko mjeseci bez ikakve potrebe, jer je autobuska stanica trebala da bude javno preduzeće kojim će da gazduje gradska uprava i da se ostvaruju određeni prihodi.

Iako su odbornici iz opozicionih partija tada istakli da “ne smatraju da je neko drugo rješenje bolje”, oni su kritikovali vlast što su pristupili onome što im je bilo najlakše, a da nisu ni pokušali sa osnivanjem javnog preduzeća i gazdovanjem, napominjući da bi prihod koji će se mjesečno ostvariti mogao da bude ostvaren i da je grad gazdovao autobuskom stanicom.

Izvor: Srna