U Trebinju je juče počela obuka za operatera na CNC mašinama za obradu metala, koja se provodi u okviru Programa “Stručno osposobaljavanje, usavršavanje i zapošljavanje operatera na CNC mašinama za obradu metala u istočnoj Hercegovini”.


Uvodni časovi teorijskog dijela obuke održani su na Fakultetu za proizvodnju i menadžment
Trebinje, a praktični dio obuke počeo je sa realizacijom u pogonima preduzeća “Swisslion IAT” d.o.o. Trebinje.

Program obuke implementira Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Trebinja, u
okviru projekta “Moja budućnost”, koji finansira Fondacija Helvetas Moja budućnost,
partneri programa su Grad Trebinje, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje,
preduzeće “Swisslion IAT” d.o.o. , Edukativni centar Privredne komore RS i Zavod za
zapošljavanje RS – filijala Trebinje.

Obuka će se realizovati naredna tri mjeseca i obuhvatiće fond od 90 časova teorijske
nastave i 150 časova praktične nastave. U programu obuke učestvuje 20 kandidata.

Ciljevi Pograma obuke su unaprijediti kvalitet i ojačati kapacitete radne snage i konkurentnosti na prostoru istočne Hercegovine, osigurati bolje mogućnosti zapošljavanja
za nezaposlena lica sa evidenecije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske – filijala
Trebinje, unaprijediti efikasnost lokalnog tržišta rada i ojačati institucionalne kapacitete i mrežu između sektora rada i obrazovanja na prostoru istočne Hercegovine.

 

 

 

HP, jul 2020.