Dana 18.05.2014.godine održana je sjednica Gradskog štaba za vanredne situacije. Na sjednici su razmatrana pitanja vezana za prava i obaveze subjekata i snaga zaštite i spasavanja na području Grada Trebinja, a u uslovima proglašene vanredne situacije na čitavom području Republike Srpske, nastale povodom poplava u većem broju opština i gradova u Republici Srpskoj.
Na sastanku su doneseni sledeći zaključci:

1.U uslovima proglašene vanredne situacije Gradski štab će, saglaasno odredbi člana 47.Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (Sl.gl. RS broj:121/12), ukoliko Republički štab za vanredne situacije izda naredbu, angažovati odgovarajuće snage i sredstva za zaštitu ugroženih područja,

2.Gradski štab za vanredne situacije insistira na zakonitom postupanju svih pravnih i fizičkih lica u uslovima proglašene vanredne situacije,

3.Formiranje bilo kakvih drugih štabova i njihovo javno istupanje je protivzakonito i podliježe sankcijama,

4. Prikupljanje humanitarne pomoći vršiti isključivo preko Gradske organizacije Crvenog krsta. U tu svrhu otvorene su sve kancelarije mjesnih zajednica za prikupljanje pomoći,

5.Saglasno potrebama iskazanim na ugroženim područjima apeluje se da pružaoci humanitarne pomoći pomoć prvenstveno daju u konzerviranoj hrani, higijensko – sanitarnom materijalu, pakovanoj vodi, čizmama i ćebadi, dječijoj hrani,

6.U cilju blagovremenog djelovanja, pozivaju se dobrovoljci za formiranje interventnih jedinica, koje bi se, eventualno, po pozivu Republičkog štaba uputile na ugrožena područja. Dobrovoljci se mogu javiti šefu Odsjeka za civilnu zaštitu na broj:121 (besplatan poziv),

7.Obavezuju se, sva privredna društva i druga pravna lica, sa sjedištem u Trebinju, da u skladu sa odredbama člana 23.Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (Sl.gl.RS broj:121/12), svoja materijalno-tehnička sredstva stave na raspolaganje Gradskom štabu za vanredne situacije, koja će se, eventualno angažovati prema naredbi Republičkog štaba za vanredne situacije,

8.Gradski štab insistira na poštovanju isključivo humanitarnih načela i osuđuje svaki vid samoreklamiranja dok traju vanredne okolnosti.

Komandant Štaba

Slavko Vučurević,dipl.pravnik

Izvor: Grad Trebinje