Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva u BiH (mreža ACCOUNT), je u perodu od 02. februara do 31.maja 2015. godine provela monotornig zapošljavanja u javnim institucijama na teritoriji cijele BiH, a isti je vršilo 12 organizacija civilnog društva, članica ACCOUNT mreže.

 

 

Omladinski centar Trebinje , kao članica ACCOUNT-a, bila jedna od tih 12 organizacija i vršila je monotoring na teritoriji Istočne Hercegovine, uključujući opštine Foča i Kalinovnik.

Nakon završetka monitoringa, koji je bio izuzteno uspješan, danas je u Trebinju održan okrugli sto pod nazivom „Prezentacija aktivnosti monitoringa zapošljavanja u javnom sektoru“, na kom su predstavljene aktivnosti i rezultati istih.

Na okruglom stolu prisustvovali su predstavnici Grada Trebinja, organizacija koje su učestvovale u aktivnostima ACCOUNT-a FOG 2, kao i predstavnici omladinske i nevladine organizacije iz grada i regije.

„Monitoring javnog sektora od strane OCD-a, a posebno ACCOUNT mreže, treba da se nastavi aktivno, pa čak i da se poveća, jer ove naše aktivnosti daju rezultate, u smislu da je javni sektor postao svjestan mreže, njenog pristiska i monitoringa“, istako je Saša Pešikan, sekretar Omladinskog centra u Trebinju.

„Samim tim će se i oni koji zloupotrebljavaju svoj položaj mnogo teže odlučivati na to“, dodao je Saša Pešikan. “Ovakav način rada i pristupa u javnom sektoru, uz korištenje medija, uveliko će doprinjeti borbi protiv korupcije, a rezultati te borbe će biti očigledniji”, zaključio je Pešikan.

Grad Trebinje se aktivno uključio u izradu Strategije za porbu protiv korupcije na lokalnom nivou, nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji sa Udruženjem INFOHOUSE iz Sarajeva, kao predstavnika antikorupcijske mreže ACCOUNT.