Grad Trebinje uputio je javni poziv za dodjelu novčane naknade nezaposlenim demobilisanim borcima prve, druge i treće kategorije za ovu godinu.Iznos naknada za borce prve kategorije je 200 KM, druge 150 KM i treće kategorije 100 KM.

Član Komisije za dodjelu novčane naknade demobilisanim borcima Boris Vujović kaže da je rok za prijavu 28. februar, te da pravo na naknadu imaju nezaposleni borci koji imaju prebivalište najmanje pet godina u gradu Trebinju i opštini Ravno i da su 12 mjeseci neprekidno prijavljeni kod Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, filijala Trebinje.

Gradsko Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu raspisalo je javni konkurs za dodjelu stipendija djeci ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije – redovnim učenicima osnovnih i srednjih škola, koji su prvi put upisani u prvu i višu godinu, a čiji roditelji nemaju primanja viša od 2.000 KM.

Podnosioci zahtjeva moraju biti državljani BiH, da imaju prebivalište na području grada Trebinja u neprekidnom trajanju dužem od jedne godine, da pohađaju srednju i osnovnu školu u Trebinju, da su redovni su učenici i da ne primaju stipendiju iz drugih izvora stipendiranja.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Јavni poziv i konkurs objavljeni su i na oglasnoj tabli Gradske uprave.

Izvor: Srna